Sau một thời gian nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu cuộc sống, công ty đã áp dụng biện pháp lắp đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn vàng nhấp nháy) sử dụng năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên các tuyến đường sẽ cho hiệu quả tốt chi phí lại thấp

The repository for this project is empty