Commit abca000a authored by julien's avatar julien
Browse files

add font-size example

parent b5707de2
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
:root {
--font-size: 1.5em;
}
body {
font-size: var(--font-size);
}
@media print {
body {
--font-size: 0.8em;
}
}
</style>
</head>
<body>
<button id="pagedjs">run pagedjs</button>
<h2>title</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae cumque iste ea, maiores dolorem praesentium natus eum vero ad maxime ab voluptatum corporis cupiditate aperiam quisquam, soluta rem illum id aut illo non ipsam debitis repellendus repudiandae. Reprehenderit aspernatur quam ipsum illum quasi eius, praesentium id libero assumenda? Accusamus cupiditate illum illo eaque necessitatibus, eos tenetur quibusdam omnis aliquid aut autem iure sit rem recusandae et molestiae saepe placeat nostrum dolorem, nulla vitae animi ad! Quaerat, adipisci labore nihil animi perferendis itaque doloribus numquam quos quae, impedit fuga soluta totam incidunt? Labore maxime, fuga nihil sed voluptates vitae tenetur. Explicabo architecto nulla accusamus assumenda! Ut rem molestiae quae fuga aliquid voluptatum doloremque. Maiores est earum enim natus odio, soluta dolorum ullam, necessitatibus iusto ea deleniti, perspiciatis totam pariatur repellat repudiandae ipsum? Dicta quo cupiditate nobis labore suscipit mollitia repellat saepe aut eum! Earum repellendus temporibus modi. Nulla ab omnis provident eos quas aut modi deleniti qui itaque corrupti. Rerum quis corrupti nobis sed iste, repellendus, accusantium quisquam maiores eius officiis amet mollitia error dolore nulla tempore soluta natus, necessitatibus fuga architecto veniam numquam! Voluptas quae itaque dolore doloremque consequatur dolorum aut laborum odio amet provident, ratione dolores fuga animi earum!</p>
<script>
document.querySelector('#pagedjs').addEventListener('click', function () {
let script = document.createElement('script');
script.src = 'https://unpkg.com/pagedjs/dist/paged.polyfill.js'
document.body.insertAdjacentElement('beforeend', script);
})
</script>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment