09121404305 وکیل طلاق غیر حضوری

مدت عده در طلاق غیابی چگونه خواهد بود؟ مدت عده در این نوع طلاق هم مانند دیگر انواع آن سه طُهر(پاکی) است که در حقوق پس از انجام طلاق تا پس از اینکه زن ۳ مرتبه فادت ماهیانه را تجربه کند https://www.blogger.com/profile/16709067886843570861